Energieverbruik

Energiegebruik en energiebesparing

 

Voor het verwarmen van de kas hebben we een grote verwarmingsketel, welke gestookt wordt met aardgas. Vanwege het milieu en de kosten proberen we daar zo zuinig mogelijk mee om te gaan. Dit doen we door bijvoorbeeld het gebruik van een energiescherm, welke boven in de kas gesloten kan worden, om onnodig energieverlies te voorkomen. Dit scherm wordt met name 's nachts gesloten, als er geen licht in de kas hoeft te komen, overdag wordt het alleen gebruikt als het erg koud is.

Daarnaast wordt door middel van een rookgascondensor getracht om het laatste beetje energie wat nog in de rookgassen van de ketel zit, te benutten. Vervolgens worden de afgekoelde gassen de kas ingeblazen, dit omdat deze gassen rijk zijn aan CO2, wat een voedingsstof is voor de planten.

 

 

In vergelijking met 35 jaar terug, toen produceerden wij met 100 m3 aardgas 12 kg paprika's, terwijl wij nu door alle verbeterde technieken in staat zijn om met 100 m3 aardgas 90 kg paprika's te produceren, dit is een verbetering van 750%! En het einde van de energie-efficiëntie is nog niet in zicht.

Warmte krachtkoppeling ( WKK )

 
Een warmtekrachtkoppeling is een relatief kleine electriciteits-centrale (goed voor circa 6000 gezinnen) die verbonden is met het bedrijf. Op deze manier kan de WKK op een zeer efficiënte manier stroom opwekken. De stroom wordt direct aan het electriciteitsnet geleverd. De warmte (koelwater) van de motor wordt gebruikt om de kas te verwarmen. De uitlaatgassen worden "gewassen" en de CO2 vervolgens in de kas geblazen. Op deze wijze heeft de WKK een rendement van 96 %. Dit betekend een enorme milieuwinst in vergelijking met een grote electriciteitscentrale met een rendement van slechts 47 %. Hier wordt de geproduceerde warmte direct de lucht in geblazen of in de rivier gedumpt. Reeds vanaf het begin in 1993 hebben wij een WKK. De eerste 11 jaar als eigendom van ENECO. Maar vanaf 2008 hebben wij een WKK met een vermogen van 2,4 MW in eigen beheer. Door de inzet van de WKK en de verkoop van stroom zijn wij minder afhankelijk van het grillige verloop van de gasprijs en kunnen wij onze paprika's duurzamer produceren.