Over ons

Geschiedenis

 
Het bedrijf is opgericht in de tweede helft van de jaren 40 door Aad v.d. Valk senior. Via vollegrond groenteteelt, "platglas", en vervolgens "koud staand glas" was het rond 1960 gegroeid tot een verwarmd glastuinbouwbedrijf met 8000 m2 glas. In 1976 en 1980 is aangrenzend aan het oude bedrijf in totaal 33000 m2 nieuw glas gebouwd.

 

 
 

Uitbreidingen

De uitbreiding vond plaats in een verkavelingproject van de Stichting Structuur Verbetering Westland. Hiertoe waren door de stichting twee boerenbedrijven opgekocht. Vervolgens hebben zij een goede infrastructuur aangebracht. Hierna konden er vele moderne bedrijven gesticht worden. In 1983 is het "oude bedrijf" gesloopt om plaats te maken voor (16000 m³) waterbassins i.v.m. omschakeling naar substraatteelt. In 1990 werd geconstateerd dat de bedrijfsopzet niet meer voldeed aan dat van een modern bedrijf en, bij gebrek aan ruimte in het Westland, werd in Vierpolders op Voorne-Putten een perceel grond aangekocht. Daarop werd een nieuw en modern bedrijf gebouwd met 22900 m² verwarmde glasopstanden wat in 1996 werd uitgebreid met 17700 m² glas waarmee het bedrijf een huidige oppervlakte kreeg van 40600 m² glas.

 

 

De productie

 

Ook wat betreft teelten is er het een en ander veranderd. Van vollegrondsteelten zoals bloemkool, peen, andijvie en sla naar stookteelten als tomaten en komkommers en 2 jaar chrysanten in het begin van de jaren 70. Maar sinds 1981 wordt nog uitsluitend paprika's geteeld. Het bedrijf produceert nu met 7 personeelsleden, in het seizoen aangevuld met seizoenskrachten en scholieren, ca. 1.250.000 kilo paprika's waarvan ca. 95% van 1e kwaliteit. De afzet verloopt geheel via 'The Greenery', een grote afzet coöperatie waarbij vele Nederlandse groenten en fruitkwekers aangesloten zijn. Hierbij richten wij ons met name op de Engelse en Amerikaanse markt. Vanaf 2011 zal een gedeelte naar Japan worden geëxporteerd.

 

 
 

De toekomst

Het bedrijf is qua oppervlakte nu voorbereid op de toekomst. De aandacht zal in de komende jaren dan ook uitgaan naar een verbetering van de bedrijfsprocessen en de kwaliteit van het product. Ook het sorteren en verpakken worden doorlopend onder de loep genomen en waar mogelijk verbeterd. Hierdoor zal het percentage 1e kwaliteit uiteindelijk verhoogd kunnen worden tot boven de 95%. Wij zijn dan nog beter ingespeeld  op belevering van kwaliteitssegmenten. Reeds jaren lang zijn wij "Gold label" - gecertificeerd geweest voor Tesco in Engeland. Een veeleisende klant die tot nu toe ging voor hoogwaardige en duurzame kwaliteit. Echter als gevolg van de concurentiestrijd tussen de grote Europese winkelorganisaties dreigen zij dit hoge niveau niet vol te kunnen houden. Deze ontwikkeling hadden wij graag anders gezien.