Voedselveiligheid

Global Gap

 
Ons bedrijf teelt geheel volgens de Global-Gap richtlijnen. Dit zijn regels die door een groot aantal Europese supermarkten gesteld worden aan producenten van groenten en fruit. Een project waarbij watergebruik, bemesting, gewasbescherming en energiegebruik zorgvuldig worden geregistreerd. Het doel van dit project is om een voedselveilig product te telen met een minimale milieubelasting. Jaarlijks worden wij gecontroleerd of wij nog volgens de juiste richtlijnen werken.

 

 
 

Nature's Choice, MVO

Daarnaast hebben wij vorig jaar nog het Tesco "Gold Label" gehaald. Dit is het hoogste doel wat met het 'Natures Choice' project van Tesco te halen is. Het Engelse grootwinkel-bedrijf Tesco was onze grootste afnemer. Zij legt niet alleen normen en eisen op tafel voor wat betreft de teelt, maar stelt ook eisen aan de zorg voor de omgeving en de mens op het bedrijf. Echter vanwege concurrentie op de Engelse markt heeft Tesco een aantal stappen terug moeten doen in hun eisen en wensen.
Daarnaast nemen we deel aan het project 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen', een project waarin een aantal glasbedrijven projecten ontwikkelt i.s.m. de DLV (dienst landbouwvoorlichting) om te komen tot een bedrijfsvoering die rekening houdt met de omgeving van het bedrijf en de maatschappij.